Visit us

Readers’ Ticket Applicant

Dear Reader’s Ticket Applicant,

We wish to acknowledge receipt of your application for a Reader’s Ticket, which is being processed and will be available for issue to you when you visit the Reading Room of the National Archives.

If you haven’t been able to upload the required proof of identity and proof of address in support of your application as set out at https://www.nationalarchives.ie/visit-us/readers-tickets/, you will be required to bring it with you when collect your ticket.

In keeping with Government COVID-19 regulations, you must wear a face covering during your visit and strictly observe all other current public health and safety guidelines.

If you need to respond to this message, please direct your e-mail to [email protected]

Yours sincerely,

The National Archives.

 

 

A Iarratasóir ar Thicéad Léitheora a chara,

Is mian linn a chur in iúl go bhfuil d’iarratas ar Thicéad Léitheora faighte againn. Tá sé i mbun próiseála faoi láthair agus beifear in ann é a chur ar fáil duit nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an Seomra Léitheoireachta sa Chartlann Náisiúnta.

Mura raibh deis agat an cruthúnas aitheantais agus an cruthúnas ar sheoladh baile atá riachtanach chun tacú le d’iarratas mar atá leagtha amach ag https://www.nationalarchives.ie/visit-us/readers-tickets/, a uaslódáil, beidh ort an cruthúnas sin a thabhairt leat chun an ticéad a bhailiú.

I gcomhréir le rialacháin ón Rialtas maidir le COVID-19, ní mór duit cumhdach aghaidhe a chaitheamh le linn do chuairte agus cloí go docht le gach treoirlíne reatha eile i ndáil le sláinte phoiblí agus sábháilteacht.

Más gá duit freagra a thabhairt ar an teachtaireacht seo, seol ríomhphost chuig [email protected]

Le gach dea-mhéin,

An Chartlann Náisiúnta.